Rency | Bartoň a Partner
Awwwards
Menu

Vizuální styl

Vizuální styl je pro společnost velmi důležitou součástí image. Dobrý vizuální styl dokresluje značku firmy, podněcuje nové zákazníky a vzbuzuje zájem.

Vsadili jsme na čistou a jednoduchou grafiku, kombinaci modré a bílé barvy a vytvořili jsme grafický návrh piktogramů ke každé činnosti, kterou se firma zabývá. Jelikož je činností 11, sada piktogramů ujednotila celý vizuál, ale i způsob propagace firmy. Provedli jsme také facelift loga, které se tak rázem stalo atraktivnějším a především čitelnějším.
Kvalitní piktogram
ušetří řádky a slova. Pochopíte hned.
 
Dobrý nápad je důležité transformovat do dobré realizace. Po schválení všech 11 symbolů jednotlivých činností přišla výroba a profesionální focení piktogramů v interakci s lidmi, manažery a zaměstnanci, ale také v samostatné kompozici jednotlivého piktogramu. Každý piktogram má sérii fotek do rodinného alba – to abychom je mohli užívat jako obrazový podklad popisů činností. Vše je dobře popsáno a definováno manuálem (přechody, velikosti barevnost apod.), aby celá série utvářela jednotnou image společnosti.

karty

Důležitou součástí propagace jsou
karty jednotlivých činností. Rozdě-
lením do samostatných karet šet-
říme čas klienta i náklady na
výrobu.

složka


Pro docílení prvotřídního dojmu
jsme vyrobili složky na jednotlivé
karty, které uchovají vše pohromadě
a obsahují kontakty klienta.

Složka a produktové listy

Složku jsme navrhli v jednotném vizuálním stylu společnosti Bartoň a Partner. Volba piktogramu – logo společnosti – byla jasná. V kombinaci s ženskýma rukama, které logo drží, byl výsledek velmi příjemný.

Produktové listy v jednotném stylu jsou oboustranné a poskytují množství informací potřebných pro klienty. První strana vizuálně identifikuje činnost, zadní ji detailně popisuje, doplňuje kontakty a reference k dané činnosti. Fotografie jsme vybrali ve spolupráci s klientem. Na zadní straně se objevují také fotky piktogramů, nyní už v interakci s lidmi.

Rollupy
a polepy aut

Roll-upy jsou jednoduchou a účinnou formou prezentace, pokud je třeba zaujmou velké množství lidí na omezeném prostoru (akce, veletrhy, sponzoring aj.). Pokud zrovna není někde potřeba, slouží i jako výborná reklama u vstupu do kanceláří.
Roll-up je opět úzce propojen s vizuálním stylem, tak aby hladce zapadl. Aplikovali jsme piktogramy, logo a zkrácené verze textů s těmi nejdůležitějšími informacemi.
Nevyužít velkou vozovou flotilu společnosti k vlastní prezentaci je skoro hřích. Vozy křižují stále celou republikou a pomáhají vytvářet povědomí o značce a službách. Jsou zde také charakteristické piktogramy a jasná modrá barva, kterou nikdo nepřehlédne. Vzbuzují zájem a zvědavost. Lehký hravý design na užitkových autech výborně oživuje vzhled a vnímání těchto firemních vozů.

Focení
a postprodukce

Na fotografiích se často šetří, ale výsledek ovlivňují zásadně. Důležitá je jak technická dokonalost (pro možnosti zvětšení, úpravy), tak celkové vyznění – kompozice, světlo, atmosféra. Fotili jsme na dvě etapy, ladili světlo a použili modré pozadí ve více variantách – samostatné piktogramy, v kompozici s lidmi a rekvizitami.

Po finálním výběru, který činí cca ~ 3-4 % pořízených fotografií, je každá fotografie postprodukčně upravena a sjednocena s ostatními. Vznikla tak velká sada podkladových fotografií, které jsou dále užívány v propagačních materiálech, reklamě a marketingu.

On-line

Pro ucelení celého vizuálního stylu jsme navrhli a spustili webové stránky www.bartonapartner.cz, které jsou postaveny na našem redakčním systému ReWork.
Základem je tvorba wireframes, čili obsahové struktury celých webových stránek. Po ujasnění jednotlivých prvků přichází na řadu design, opět v duchu kompletní CID. Důraz je kladen především na přehlednost a použitelnost ovládacích prvků. Pro klienty je zde vytvořena speciální intranetová sekce, která se tak stala uživatelsky přívětivou a vhodnou k denním návštěvám. Celkový online prostor doplňuje specializovaná microsite www.vasenahradniplneni.cz