Rency | Clinical Trials Center
Awwwards
Menu
Mini Case Study

Clinical Trials Center

Při přípravě vizuální identity společnosti zabývající se oblastí klinických studií jsme kladli důraz na jednoduchost značky se skrytým motivem lékařského kříže.

Naše spolupráce začala redesignem celé firemní identity. Hlavním úkolem bylo sjednocení všech aplikací, dostatečné odlišení od konkurence a tvorba silného a snadno zapamatovatelného loga. Samotný proces začal důkladnou rešerší celého odvětví a seznámení se se specifiky této oblasti. Poté jsme připravili logo, které se vyhýbá zaběhlým klišé a přitom respektuje vážnost a serióznost oboru.

Původní vs. nové logo

Po schválení varianty logotypu a výběru písma následoval návrh všech aplikací, které společnost využívá. To vše jsme zpracovali do design manuálu, se kterým neustále pracujeme a který zahrnuje všechny varianty loga, barevnosti, písma a dílčí aplikace.

Ukázky z vizuální identity Clinical Trials Center

Jakmile jsme dokončili vizuální identitu, přešli jsme k tvorbě prezentačních webových stránek. My jsme vytvořili wireframes celého webu, grafický návrh, copywriting a o programování se postarala společnost Orbinet. Součástí práce byla tvorba newsletterů a celého systému postaveného na aplikaci Mailchimp.

 

Pravidelně pro klienta připravujeme reklamní kampaně na jednotlivé klinické studie.

Ukázka z realizované kampaně na Citylightech

Co vše bylo součástí zakázky?

— redesign logotypu
— tvorba logomanuálu
— jednotný vizuální styl
— design manuál

— webové stránky
— newslettery
— reklamní kampaně
— PR

— specializovaná microsite
— outdoorová kampaň
— copywriting
— marketingové poradenství

Bc. Jakub Malota, MBA

jednatel

Zorientovat se v oblasti odborně náročných klinických hodnocení není pro každého a já osobně dobře hodnotím zájem agentury poznat a pochopit naši problematiku, díky čemuž se nám daří dlouhodobě dosahovat dobrých výsledků v reklamě a marketingu. Od našich klientů máme na jejich práci velmi kladné ohlasy, a to je pro nás to zásadní.

Centrum klinických hodnocení bylo založeno v roce 2011 jako nestátní zdravotnické zařízení. Naše centrum se specializuje na provádění klinických hodnocení léčebných preparátů. Důvodem vzniku centra je neustálá potřeba zdokonalovat a profesionalizovat prostředí, ve kterém jsou klinická hodnocení prováděna. Následujeme celosvětový trend a zpřístupňujeme klinická hodnocení široké veřejnosti.

← Předchozí
Vybrané logotypy 1
Další →
Highfive