Rency | Lobster & Bowland
Awwwards
Menu

Lobster & Bowland

 

Exklusivní restaurace a nejmodernější bowlingové centrum v České republice. Jelikož značka Bowland má několikaletou historii, rozhodli se ji investoři zachovat. Naším úkolem bylo vymyslet pro restauraci název, který by plně vystihoval středomořského ducha a atmosféru. Lobster a Bowland sdílí společně prostor o více než 2400 m2, a proto jsou jednotlivá loga a vizuální styl pevně propojeny. Na grafickou identitu dále navazuje marketingová strategie, produkční náležitosti a výroba. Výsledkem je komplexní produkt sestavený na klíč potřebám zadavatele. 


Logotyp

Při tvorbě logotypu je velmi důležité maximální úsilí a koncentrace – tak aby byl spokojený zadavatel, navrhovatel a koncový zákazník. Jeho vývoji jsme věnovali veškeré síly, je to totiž to nejzásadnější období , které rozhoduje, kterým směrem půjde celá koncepce. Na logu totiž záleží více, než si lidé běžně myslí.

 

100% výsledek

1/ Idea


Když Lobster, tak humr. Základní
myšlenkou je vizuální zpracování
humra, který je symbolem
restaurace.

2/ Skica


Po hlavním ideovém návrhu přichází fáze skicování. 
Že to výsledku neodpovídá? Je to přece teprve první skica:)

3/ Vektorizace


Po finálních kreslených návrzích přichází fáze
vektorizace. Čili vyčistit tvar do maximální
jednoduchosti a ladnosti.

4/ Barevnost


Výrazná, svěží, moderní, zářivá žlutá.
Skvěle se hodí k materiálům interiéru
a doplňuje kovové interiérové artefakty.

Design manuál

,,Mít, či nemít? To je, oč tu běží...”
1/ Proč?
Manuál stojí úsilí, čas a peníze, ale jeho investice se v budoucích úsporách rychle vrátí. Zvyšuje také operativnost společnosti.
2/ Jak?
Manuál vychází z logotypu, popisuje jej, ukazuje, jak s ním pracovat, promýšlí mnoho variant pro budoucí užití a zajišťuje jednotnou identitu.
3/ Co?
Obsahuje popis loga, barevnost, písma, pravidla, merkantilie, informační systémy, vizuální prezentaci, inzerci, reklamní předměty aj.
4/ Kdy?
Tvorba manuálu je otázka několika týdnů spolupráce se zadavatelem. Společnost, která to myslí s vlastní prezentací vážně, by jej rozhodně měla vlastnit a průběžně doplňovat.

Realizace (
offline svět
)

I když online svět zabírá stále více Tera-bitů dat, stále je potřeba vyrábět.
Důležitou součástí vlastní prezentace je vstupní část, neboli shopfront.
Pečlivě je potřeba volit materiály, technologie i vizuální identitu.
Jednotlivé části přípravy zachycují níže uvedené fotografie.

1/ Zaměření


Jet se podívat na prostor se
zadavatelem se ohromně
vyplatí.

2/ Montáž


I když spolupracujeme s
profesionály v oboru, je lepší na
instalaci dohlédnout.

3/ Dokončení


Kontrola po dokončení, odladění
detailů, to je třetí návštěva místa činu.

4/ Výlep


V tomto případě bylo třeba
dokreslit atmosféru vlastní
fototapetou.
A co více jsme ještě pro Lobstera
realizovali?
Nahlédněte.
Fotoreport
ukázky realizací
I když je každá aplikace jedinečná, díky promyšlenosti jednotlivých spojovacích prvků působí všechny celistvým dojmem. Zákazník se tak setkává s různými prvky, které na něj vždy působí kompaktně a prohlubují jeho zapamatovatelnost a vztah ke značce. Tento systém komplexní identity je hojně užíván pro svou efektivitu především u globálních značek. Dlouhodobou souvislou prací lze však stejného efektu docílit i na lokálním trhu.

Zpátky mezi pixely...

Varianta, že bychom pro nový podnik nevytvářeli webové stránky, nikdy ani nebyla na stole. Dnes je to již absolutní samozřejmost. Co chápeme jako nadstavbu, je spojení základního jádra systému pro jednotlivé subjekty tak, aby byly svébytné a samostatně editovatelné, ale při úspoře desítek procent vstupních nákladů.

1/ Webdesign

V duchu CID je připraven web, který se přizpůsobí vašemu zařízení. Důraz je zde kladen především na fotografie a eleganci.
navštívit web >>>

2/ Mobilní verze

Škrty a přehlednost, to jsou hlavní rysy mobilní verze. Nezobrazujeme zde vše, ale optimalizujeme stránky tak, aby 97 % mobilních návštěvníků dostalo svou informaci okamžitě. Pro zbylá 3 % je zde možnost přesunu na klasickou verzi.

3/ Facebook

Správa facebookových stránek patří k často využívaným doplňkovým službám. Co je nového, kdy je jaká akce, nebo třeba jen poděkování fanouškům, to vše obstaráme ve spolupráci s klientem. Co mají stránky vypovídat, si určuje klient, jakou formou to bude nejefektivnější, je na nás. Dle potřeby jsou zajišťovány podpůrné reklamní a marketingové akce, pro získání co nejvyššího počtu fanoušků a jejich transformace do klientů – to vše na míru pro klienta.
navštívit facebook >>>

A co na to Bowland?

Bowland je nejmodernější bowlingové centrum v České republice a je součástí celého komplexu společně s restaurací Lobster. Aby došlo k dokonalé symbióze obou značek, přizpůsobil Bowland svou původní vizáž, ale zachoval si jasné sdělení – já jsem bowling.

1/ Idea


Jak z humra udělat kuželku? No přece jednoduše,
když víte jak na to. Výhodou tohoto řešení není jen
jednoduchost, ale hlavně kompaktnost obou značek
a jejich tvarová symbióza.

2/ Barevnost


Jako odkaz na tradici a
zpracování jsme ponechali
barevnost z redesignovaného
logotypu.

3/ Shrnutí


Pro Bowland jsou realizovány materiály v obdobném rozsahu jako pro Lobster. Abychom se však neopakovali, uvádíme zde pouze zlomek. Pro každého kreativce je poutavé udělat logo či web, ale dotáhnout vše do podrobností, jako jsou štítky na stole či jídelní lístky, v kombinaci s produkcí, jasně nastavenou cenově výhodnou politikou, komplexní marketingem a osobním přístupem, to je již parketou naší. V rámci prezentace značek Lobster&Bowland se snažíme o maximální full-servis, sdružení všech jednotlivých subdodavatelů pod naši správu, abychom klientovi šetřili starosti a hlídali rozpočet. Stabilní růst klienta je důležitý pro jeho i náš rozvoj.