Rency | Římané v Olomouci
Awwwards
Menu

Týmová spolupráce

Na projektu se podíleli odborníci z různých oborů - postupně vzato od archeologů, historiků, architektů, přes naše specialisty z oboru webové grafiky, 3D grafiky a kodéry, až po fotografy a skupinu historického šermu se zaměřením na Římskou říši v období 1. - 2. století - Roma Victor.

Utvořili jsme tým, který si dal za cíl, vytvořit komplexní webové stránky zabývající se tímto tématem a prohlubující znalosti široké veřejnosti i o dalších souvislostech s římskými tábory spjatými - vznikly tedy záložky jako Tábory, Archeologické nálezy, Mýty a legendy, nebo např. Příběh legionáře. Dominantní je také 3D vizualizace tábora - ideální replika římského tábora v Olomouci, nebo také interaktivní mapa Olomouce s odborně popsanými nálezy.

Sběr podkladů

K tomu, aby web obsáhnul vše důležité, co by návštěvníka mohlo ohledně římských táborů a pobytu Římanů v Olomouci zajímat, bylo zapotřebí studia odborných podkladů a sběru veškerých dostupných materiálů (především pro věrné napodobení vizualizace tábora).

Přispěli především archeologové z Archeologického centra v Olomouci, kteří tento tábor nalezli, ale také zástupci seskupení Roma Victor, se kterými jsme nafotili např. i výzbroj legionáře. Pro odborníky a příznivce archeologie na stránkách najdete nespočet odkazů na další webové stránky, věnující se odborně dalším táborům, nálezům a zajímavostem.

Na straně zadavatele – Magistrátu města Olomouce, vděčíme za organizaci a rychlý schvalovací proces panu náměstkovi RNDr. Janu Holpuchovi, Ph.D.
Archeologické
centrum Olomouc
Agentura Rency
Lukáš Navara
fotograf
Architektonické
studio Zlámal
Roma Victor
Michal Kotek
living history
grafy a schémata
fotografie z výzkumu
odborné dokumenty
mapové podklady
diskuze s experty

Wireframe webuWireframe, nebo-li drátěný model, je nezbytnou součástí každého většího projektu. Ušetří spoustu času a energie a pomůže klientovi ve zorientování se v projektu. Wireframes slouží jako model vznikajícího webu s absencí grafické podoby a určuje funkcionality a rozložení webových stránek. Jako ústřední motiv byla postavena 3D vizualizace, která obrazově i obsahově vypovídá návštěvníkovi o tématu nejvíce.

Zvolili jsme jednoduchý, přehledný systém položek a rolování sub-položek. V levé části najdete vždy zkrácenou verzi jednotlivých témat, ze kterých se dozvíte to nejdůležitější, v podstranách potom můžete získat odborné informace.

3D vizualizaceJelikož bylo zapotřebí vizualizovat tábor, který zde již více než 2 tisíce let neleží, bylo nutné sestavit důkladně mozaiku z dostupných zdrojů. S tímto nelehkým úkolem se poprali archeologové s našimi grafiky a o výsledku se můžete přesvědčit na webu. Nejprve byl vytvořen jednoduchý model za použití několika polygonů na každý objekt, později jsme přidávali detaily, textury, osvětlení a nakonec Římany focené v ateliéru.

Veni, vidi, vici

Michal Kotek - 3D grafik

Focení a postprodukce

Se seskupením Roma Victor jsme nafotili v ateliéru Lukáše Navary sérii fotografií, dokumentujících výzbroj legionáře a centuriona, bojové formace a další dobové pozice. Fotky na webu doplňují odborné popisky výstroje.

Ave, on-line

Web je doplněn nepřeberným množstvím fotografií a ilustrací, které se vážou k jednotlivým odborným výkladům. Pro ty, které zajímají jen nejdůležitější informace z každé záložky, slouží levá část stránek, která odkazuje i na další příbuzná témata. Pro snadnou editaci obou jazykových mutací slouží náš redakční systém ReWork.

navštívit web >>>

Interaktivní mapa

Další zajímavou funkcionalitou je interaktivní mapa města Olomouce, na které pod jednotlivými místy najdeme zde objevené historické nálezy, navíc odborně popsané a s přiloženým vyobrazením. Návštěvník si tak snadno může vyhledat, kde přesně byly objevy učiněny.

Tisková konferenceSoučástí tiskové konference bylo odhalení ,,milníku" v Neředíně, autobusové zastávky a prezentace webových stránek. Jelikož se stránky v outdooru prezentovat digitálně nemohly, připravili jsme pro novináře materiály popisující vznik a obsah webových stránek. Každý k nim dostal navíc tematickou placku z naší dílny. To, že byl celý projekt unikátní, dokazují zprávy všech významných deníků v kraji.

Ukázky:
IDNES.CZ
DENIK.CZ
OLOMOUC.EU