Rency / Případová studie: IP Systém
Awwwards
Menu
Case Study

Vizuální identita
IP Systém

Pro společnost IP Systém jsme vytvořili kompletní rebranding, který navazuje na historii společnosti a její filozofii. Společnost se zaměřuje na stavební prvky, především na halové a vícepodlažní stavby.

Motivační zadání

Společnost IP Systém funguje na trhu již od devadesátých let. Je to značka, kterou si mnoho lidí pamatuje a má k ní nějakou vazbu. Jejich vizuální komunikace však potřebovala výrazný refresh, a tak našim základním úkolem bylo tuto značku posunout mílovými kroky kupředu, ale také zároveň navázat na její historii. Toho jsme dosáhli jednak ponecháním IP jako symbolu, druhak zachováním typické barevnosti. A třetím, neméně důležitým krokem, bylo s klientem držet tempo. Protože jak nám řekl majitel společnosti na první schůzce: ,,Většina designérů nám nestíhá. Než si rozmyslí, jakou použijí barvu, my už postavíme 6 pater budovy.‘‘

Snad jsme tedy vysoká očekávání naplnili ve všech směrech a vy se můžete podívat na výsledek 5 měsíců intenzivní práce.

Spojením písmen I a P spolu s geometrickými tvary a prvky Bauhausu vznikl
jednoduchý a čistý symbol.

Logotyp odkazuje ke konstrukčním prvkům a historickému stylu Bauhaus z 20. let 20. století, jak je vidět i na celé vizuální identitě. Typickými prvky jsou výrazné barvy, čistá typografie a konstruované kompozice.
Ukázky z moodboardu užitého při přípravě konceptu

Samotné navrhování je proces, který zahrnuje také množství skic, slepých uliček a hledání finálního designu.

skicy logotypu

Prezentace konceptu

Důležitým prvkem naší práce je prezentace vizuálního stylu. Tam za pomocí ukázek, moodboardů a skic prezentujeme zamýšlený koncept a konzultujeme přístup s klientem. Je velmi důležité, aby návrhy souzněly s dlouhodobou strategií společnosti.

Logotyp má několik variant, které se hodí na nespočet
různých aplikací a formátů.

ukázka aplikací vizuální identity
billboard
Součástí identity není jen logotyp. Grafické elementy byly poskládány do hravých kompozic, které se mohou různě měnit dle konkrétního média a dokreslují celou vizuální identitu. Kombinace barev a tvarů rovněž odkazuje ke konstruktivismu.
studie patternu
PPT prezentace

ukázka využití patternu na různých aplikacích

Vizuální identita ve světě přehlceném informacemi zastává důležitou roli. Spojuje týmy uvnitř společnosti stejně jako hodnoty a vize. Je obrazovým průvodcem, který společnost provází dlouhé roky a nepopíratelně pomáhá k lepší zapamatovatelnosti, musí však být dostatečně originální a systematicky řízená.

A takto si klient odprezentoval změnu na vlastním webu. Vidíme moc rádi, když redesignu klienti věnují svůj čas a pozornost!

IP Systém

Halové a vícepodlažní stavby

Společnost IP systém a.s. patří k několika málo firmám v České republice, které jsou schopny zajistit provedení kompletní hrubé stavby vlastními prostředky, tzn. bez potřeby další subdodavatelské činnosti. Za více než tři desetiletí své existence dosáhli stoprocentní soběstačnosti v oblasti vývoje, výroby, dopravy a montáže prefabrikovaných konstrukcí, ocelových konstrukcí a opláštění budov.

Záleží nám na tom, aby naše práce byla více než jen několik pěkných obrázků. Spíše nám jde o dlouhodobý systém, který společnosti umožní růst bez jakýchkoliv omezení. Proto zde nenajdete pouze jednu variantu loga, ale celou paletu. Pro tohoto klienta máme za sebou již druhou realizaci a mám velkou radost, že jsme mohli uplatnit svébytný a originální koncept celé identity na dalších minimálně 30 let.

← Předchozí
RAXI
Další →
Lobster Family restaurant 2.0