Rency / HBSC: Zdravá generace do škol
Awwwards
Menu
Mini Case Study

Zdravá generace do škol

Pro mezinárodní studii HBSC zkoumající zdraví a životní styl dětí připravujeme také edukační materiály do škol. Učitelé pomocí nich mohou aplikovat jednotlivé výstupy studie přímo ve výuce.
Ucelená soustava tištěných brožur pro učitele plynule navazuje na webové stránky projektu. Z nich je možné stáhnout materiály pro učitele zaměřené na jednotlivá témata. Materiály obsahují graficky zpracované zjištění i doporučení, které mohou učitelé aplikovat přímo ve výuce. Snažíme se, aby materiály byly graficky přehledné, poutavé a zajímavé jak pro žáky, tak pro učitele.

Přílohy obsahují infografiky, které přehledně seznamují žáky s výstupy projektu. Opět stačí infografiku pouze vytisknout a prezentovat žákům, pověsit na nástěnku nebo třeba nalepit do sešitu.

Celý vizuál je postavený na originálních a zábavných ilustracích. Pro každé téma studie kreslíme speciální ilustrace na míru tak, aby snadno a přesně vyjádřily jednotlivé výstupy. Díky nim je možné jednoduše a srozumitelně předat informace žákům i učitelům bez zbytečných textů a popisků.

Na jednotlivá témata i grafické
výstupy se podívejte zde:

HBSC: Zdravá Generace do škol

Výzkum životního stylu českých dětí

Zdravá generace vytváří komplexní zdroj dat o zdraví, pohybové aktivitě, obezitě, zkušenostech s drogami a alkoholem nebo trávení volného času u nejmladší generace. Tiskoviny do škol jsou určeny pro české učitele a umožňují jim aplikaci výsledků výzkumu přímo do výuky rozčleněné dle jednotlivých témat studie.

Hlavním řešitelem studie HBSC je Univerzita Palackého v Olomouci.

Spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci je dlouhodobá a dynamická. Postupně se nám daří tvořit praktické materiály vycházející jak z výzkumných dat, tak přímo z praxe. Díky postupnému dotváření materiálů tvoříme komplexní vizuál celého projektu i jednotlivých drobných výstupů, které se spojují do ucelené a jasně rozpoznatelné vizuální identity.

Za tým Rency Barbora Kirchmayerová

← Předchozí
Buď náš grafik/webdesigner
Další →
Vizuální identita
bezpečnostní firmy ČMBA