28. 4. 2022

Brand, redesign či marketingová strategie – slovník pojmů

Slovník pojmů, se kterými se u nás můžete setkat.

Nepatříme k těm, co by používali anglické novotvary v každé větě, jen aby působili světově. Nicméně občas je použít musíme, protože český ekvivalent neexistuje nebo není dostatečně pochopitelný. Navíc se s nimi setkáte v odborné literatuře, takže si pojďme alespoň v těch základních udělat jasno. Pokud hledáte odborné vysvětlení jazykovědců, doporučujeme spíše slovník cizích slov. My máme ambici pojmy vysvětlit prakticky.

ATL (nadlinka)

 

Ta část marketingu, do které se dává nejvíce peněz. Tedy televize, rádio, noviny a magazíny, ale i webové bannery. Cílem nadlinkové komunikace je budovat známost značky u maximálního počtu oslovení za co nejnižší cenu.

Brand

 

Brand neboli značka. Pod tímto pojmem se skrývá jak ta vizuální část značky (logo, barvy, symboly), tak i to, co značka reprezentuje a jaké má služby či produkty.

Brand awareness

 

Znalost značky ve vaší cílové skupině. Tedy jak velký počet vašich potenciálních zákazníků má povědomí o vaší společnosti nebo o nabízených produktech.

Brand experience

 

BX hodnotí úroveň proklamovaných tezí a reálnou zákaznickou zkušenost napříč všemi marketingovými kanály, ale nejen nimi. Pokud tedy hlásáte, že jste například nejšetrnější na trhu, měla by tomu odpovídat nejen cena, ale obaly, prodejny, způsob dopravy apod.

BTL (podlinka)

 

Dříve klasický doplněk k velkým ATL kampaním, dnes již plnohodnotná marketingová strategie. Do podlinkových kanálů můžeme zařadit eventy, guerillové kampaně, newslettery, práci s komunitou či kreativní direct marketing. Řešení se obvykle vyznačují náročnější přípravou, vysokou mírou kreativity, ale násobně vyšší efektivitou.

Call to action

 

Výzva k akci, ke které vedeme kampaň, newsletter či webové stránky. Typicky se jedná o tlačítko typu dejte nám vědět!, zavolejte na telefon či odkaz na návštěvu webu nebo prodejny.

CMYK

 

Barevný model využívaný především v offsetovém tisku. Jedná se o tři základní barvy (cyan – azurová, magenta – purpurová, yellow – žlutá) a doplňkovou černou – black. Pokud tedy do tiskárny odesíláte jakákoliv data, ujistěte se, že všechny texty, grafické elementy i fotografie jsou do tohoto modelu převedeny, jinak dojde k nákladným chybám v tisku.

Content

 

Jedná se jakýkoliv obsah, který sdělujete vašim zákazníkům. Obecně se v marketingu používá v souvislosti s odborným nebo jinak přínosným obsahem, který napomáhá vašim zákazníkům s jejich problémy a potřebami a pomáhá budovat pozitivní vztah ke značce. Jedná se o blogy, články, infografiky, newslettery, webináře, ebooky apod.

Design manuál

 

Slouží pro všechny další výrobce polepů a tiskovin či online prezentace, vymezuje pravidla nakládání s celým grafickým a vizuálním konceptem a popisuje dílčí grafické aplikace zpracované v rámci vizuálního stylu. Pomůže zajistit jednotnou podobu vašich grafických výstupů napříč jednotlivými kanály. Naše manuály mají jak fyzickou, tak i digitální podobu.

Direct marketing

 

Přímý marketing se vyznačuje přesným cílení na zákazníka (nebo konkrétní skupinu zákazníků např. zákazníci s obratem XY) a vysokou mírou efektivity. Direct marketing může být jak online (např. e-mailem), tak i poštou, telefonicky či osobní návštěvou.

Gamut

 

Každý barevný model (CMYK, RGB, LAB apod.) má vlastní rozsah barev. Zatímco monitory disponují až 1 miliardou barev (např. nový Apple iMac) v tisku je omezení patrnější a ve CMYKu například nevytiskne zářivé odstíny barev jako je světle zelená nebo třeba oranžová. V praxi pak buď dochází k nahrazení těchto chybějících odstínů jinými nebo tiskem tzv. přímou barvou, což je speciálně namíchaný odstín konkrétní barvy, která se přidá do tiskové stroje ke standardním 4 tiskovým hlavám.

Kampaň

 

Kdy děláte marketing a kdy už je to kampaň? My jako kampaň označujeme časově definovaný úsek s konkrétním sdělením, cílovou skupinou, rozpočtem a ideálně i s měřitelnými cíly (KPI).

Klientský brief

 

Jedná se o dokument, se kterým se naši klienti setkají téměř vždy, když připravujeme rebranding společnosti. Narozdíl od těch univerzálních se ptáme na konkrétní požadavky a očekávání a zjišťujeme motivaci, která vede ke změně. Tento dokument nám pak pomáhá lépe dosáhnout vytyčených cílů.

Křivky

 

Možná jste se už setkali s pojmem pošlete nám logo v křivkách. Co to ale ty křivky jsou? Zjednodušeně řečeno se jedná o takové formáty, které umožňují libovolnou úpravu velikosti grafiky bez ztráty kvality. Nejčastěji se jedná o data ve formátech *.eps, *.pdf, *.ai. Naopak křivky rozhodně nikdy nenajdete v souborech *.png nebo *.jpg.

Landing page

 

Místo přistání neboli ta webová stránka, na kterou vede například marketingová kampaň. Pokud je sdělení kampaně výprodejová akce – nepovedete zákazníky na homepage (úvodní stranu webu), ale na konkrétní stranu s výprodejem. Proč to má ale samostatný pojem? Taková landing page by měla obsahovat vše potřebné, protože se může jednat o první (a taky poslední) kontakt zákazníka s vaší firmou. Tedy prvky Call to action, kontakty, možnost nákup apod. jsou jen ukázkou toho, co by měla stránka obsahovat.

Logo

 

Symbol, který by vám měl zajistit dostatečnou rozpoznatelnost a vydžet násobně déle, než třeba vizuální styl a kampaň. V době, kdy se o naši pozornost domáhá až 4000 marketingových sdělení každý den už nestačí jen funkční a promyšlené logo, ale je zapotřebí celé vizuální identity, která společnost odliší od konkurence.

Logomanuál

 

Slouží jako hlavní osnova práce s logem a jeho dílčími variantami a zahrnuje export všech verzí logotypu v potřebných formátech. Typicky v našich manuálech najdete desítky variant pro různé využití logotypu (tisk, online, výroba, jazykové mutace apod.) v několika grafických formátech, čímž se dostáváme na stovky připravených variant pro všechny potřeby klienta.

Logování

 

I když se to nezdá, s logem tento pojem nemá nic společného. Logování je naše evidence času v projektovém systému JIRA stráveného nad konkrétními úkoly, díky čemuž dokážeme klientům podat přesný přehled stráveného času nad jejich požadavky.

Marketingová strategie

 

Marketingová strategie obsahuje veškeré zamýšlené kroky, analýzy, kanály, konkrétní aktivity a harmonogram naplnění, jejichž cílem je efektivně řídit zviditelnění značky, produktu či služby na trhu. Také by měla obsahovat KPI (klíčové ukazatele měření výkonnosti), popis cílové skupiny a rozpočty na určené období.

Moodboard

 

Jedná se o velmi efektivní nástroj, jak určit požadované směřování projektu ještě před samotnou kreativní tvorbou. V našich moodboardech se setkáte s ukázkami různých nálad a přístupů vaší celosvětové konkurence. Naše zkušenost říká, že je složité popsat, jakou emoci by měla kampaň či brand vyjadřovat a za pomocí obrazů je určení směru mnohonásobně jednodušší. Jak může vypadat takový náš moodboard se můžete podívat tady.

Responzivní design

 

Responzivní web zajišťuje, že se webové stránky zobrazí v optimalizované podobě na každém zařízení. Tedy nejen na klasickém PC, ale také na tabletu či mobilním telefonu. Každé zařízení má pak vlastní požadavky (např. velikost tlačítek na mobilu kvůli snadnému kliknutí prstem apod.).

Rešerše

 

Ačkoliv máme za sebou již stovky projektů, stále se setkáváme s klienty v oborech, do kterých jsme zatím neměli možnost proniknout. Abychom se vyvarovali podobnosti s vaší konkurencí či oborovým klišé, provádíme vždy na začátku většího projektu rešerši, která nás uvede do tématu a pomůže nám přijít se skutečně originálním řešením.

RGB

 

Barevný model, který využívá většina elektronických zařízení pro zobrazení barev. Skládá se ze základních barev (red – červená, green – zelená a blue – modrá).

SEO

 

Komplexní disciplína optimalizace webu pro internetové vyhledávače (search engine optimalization). Obecně se jedná o finančně nákladnou práci, která ale v dlouhodobém kontextu může ušetřit velké investice do výkonnostních kanálů (např. sklik nebo google ads).

Vizuální styl

 

Tvorba vizuálně atraktivního konceptu za použití ilustrací, fotografií, barev a typografie. Sjednocení do uceleného konceptu a vytvoření nové sady grafických a obrazových prvků, které doplňují vizuální identitu společnosti spolu s logem. Výstupem jsou pak grafické aplikace (od webu po vizitku), na kterých jsou prvky patrné a pomáhají v ucelené komunikaci společnosti.

Webdesign

 

Soubor grafických návrhů webových stránek a dílčích prvků (tlačítek, formulářů, práce s fotografií, definice nadpisů apod.)

Chybí vám v našem přehledu něco zásadního nebo byste chtěli nějaký pojem upřesnit? Napište nám.

Další podobné články