CEO

Radek Holík

Mým osobním cílem je za pomocí designu a kreativity pomáhat firmám k vyšším výnosům, atraktivním produktům a službám.

 

+420 777 111 525

holik@rency.cz

Rency jsem založil v roce 2013 již při studiu grafického designu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a od té doby se aktivně věnuji jejímu řízení a tvořím komunikační most mezi klienty a talentovanými kolegy. S úžasem sleduji růst každého našeho klienta, a jak naše práce ovlivňuje vnější prostředí. Dbám na spravedlivou firemní kulturu, decentralizované řízení a tvůrčí prostředí. Mezi naše důležité projekty řadím coworkingové centrum Vault 42 a zpravodajské médium Report. Abych získal nadhled i pokoru, každý rok absolvuji pěšky některou z evropských poutí.