Piktogramy velice často zdobí vizuální identity nebo webové stránky. Díky nim bez nutnosti složitého vysvětlování víte, co ikona sděluje. Projekt je pak lépe pochopitelný, živý a má zábavnější nádech.

 

Rozměr:

Rozměry piktogramů mohou být různé, standardně však volíme rozměr 120 x 120 mm.

Postup přípravy

 

Skicování pro vyjádření základní linky a obsahu

 

 

Převod do křivek v digitálním prostředí

 

 

Vytvoření celé sady piktogramů s jednotnou linkou a tvaroslovím

 

Jaké využití mají piktogramy?

Nejčastěji se využívají ke značení míst nebo k vyjádření instrukcí a pro upoutání pozornosti.

 

Specifikace

Piktogramy jsou jednoduché stylizované obrázky používané pro vizuální komunikaci. Používají se místo textového popisu, aby jim rozuměly i děti, které ještě neumějí číst, a lidé mluvící jinými jazyky. Nespornou výhodou je jejich grafická jednoduchost – často černobílé nebo dvoubarevné provedení je snadno kopírovatelné a čitelné i na větší vzdálenosti.

Realizace

Úvodní fotka je první věc, které si uživatel na firemní stránce všimne. Proto je potřeba mít poutavou grafiku či fotku a sdělit uživatelům ty nejdůležitější informace o vaší firmě. Tak, aby bylo na první pohled jasné, čím se zabýváte.

 

Rozměr:

• 820 x 312 pixelů pro Facebook

• 1200 x 627 pixelů pro LinkedIn

Specifikace

Jedná se o jednu z nejdůležitějších fotek, které na svém profilu máte, protože je zpravidla tím prvním, co vaši návštěvníci uvidí. Jistě stojí za to, věnovat jí dostatečnou péči. Proč? Povedená úvodní fotografie umí ovlivnit návštěvníky/zákazníky vaší stránky nebo je pobídnout k tomu, aby se stali fanoušky. A to je na sociálních sítích důležité.

 

Pravidlo 20 procent textu

Je třeba zmínit, že výpočet 20% textu v obrázku není zrovna nejideálnější, ale řídí se jistými pravidly. Při výpočtu Facebook virtuálně rozdělí obrázek na 5×5 částí a měří, do kolika z nich text zasahuje. Pokud je to do pěti a méně, obrázek schválí. Do fotky tedy smíte přidat jisté množství textu. Nezapomínejte ale na to, že všeho příliš škodí a příliš mnoho informací povede k tomu, že se váš návštěvník může ztratit.

Realizace

On-line banner je nástroj, který může být srovnatelný s tištěnou reklamou. Jedná se o  rámeček, který obvykle obsahuje text i fotografii či obrázek. Cílem je přimět čtenáře kliknout na banner a poté si projít internetové stránky, které jste s bannerem propojili.

 

Nejčastěji používané rozměry:

• 120×60, 120×90, 120×240, 125×125, 180×150, 234×60, 240×240, 250×250, 300×100, 300×200, 36×280, 68×60, 120×600, 160×600, 300×600, 720×300, 728×90

Existuje mnoho druhů reklamních online bannerů,
zde je několik nejčastějších typů:

 

 

 

Statický banner

Základní typ banneru, který zobrazuje statický obrázek a může obsahovat několik slov textu.

 

Animovaný banner

Tento typ banneru obsahuje animovaný obrázek nebo několik obrázků, které se střídají.

 

Retargetingový banner
Banner se zobrazuje uživatelům, kteří již navštívili určitou webovou stránku nebo provedli určitou akci na této stránce, aby se pokusil přilákat je zpět na stránku a zvýšit tak konverzi.

Rich media banner
Obsahuje interaktivní prvky, jako jsou například videa, zvukové efekty nebo speciální efekty.

 

Vyskakovací banner
Objeví se jako nové okno nebo nová záložka a překryje obsah stránky, kterou uživatel právě prohlíží.

 

Interaktivní banner

Banner reaguje na uživatelské interakce, jako například najetí kurzoru myši na banner nebo kliknutí na něj.