Development


Oltis Group

Popis spolupráce

  • tvorba vizuálního stylu a autorské ilustrace
  • tištěný firemní profil společnosti
  • kreativní koncept veletržní prezentace

Naše práce

Naše společná cesta začala u tužky a papíru v polovině roku 2018 a od té doby kontinuálně rozvíjíme potenciál progresivní olomoucké společnosti působící v několika státech Evropy. Začali jsme postupně redesignovat celou vizuální komunikaci od definice tvarosloví, barev až po prezentaci na veletrzích a webové stránky, kompletní sadu ikon, ilustrací a firemních focení prostor i osob.

 

 

Celou identitu tvoří šestiúhelník neboli hexagon

Ať už celý nebo jen jeho část – hexagon je vždy hlavním stavebním kamenem, od kterého se odvíjí celá identita firmy Oltis group. Celá myšlenka komunikace je postavena na propojení dílčích celků, tak jak je postavený i řídící systém klienta.

Design manuál 

Je to jen další nepotřebný dokument ve firmě, nebo má nějaký důvod, proč ho téměř vždy pro klienty připravujeme? Pokud chcete docílit toho, aby vaše firma měla sjednocenou vizuální komunikaci, pak se bez design manuálu neobejdete.

 

Jaká je hlavní funkce design manuálu?

 

Když manuál připravujeme, rozmýšlíme každý aspekt práce s novým vizuálem a nastavujeme dlouhodobě platná pravidla pro široké spektrum použití. Když potom z firmy přijde zadání na ,,něco s čím se nepočítalo“, díky této práci předem si s tím mnohem snáze poradíme (nebo váš grafik, který s manuálem pracuje) a vy nestrávíte tříhodinovou poradu managementu společnosti nad otázkou ,,co dáme na ten billboard“.

Webové stránky

Dalším úkolem bylo sjednotit design webu tak, aby korespondoval s novým vizuálním stylem. Jelikož jsme měli mnoho práce odvedené již na přípravě firemního profilu, šla práce od ruky a během 2 měsíců jsme měli předané všechny návrhy layoutu, prvků a jednotlivých podstran poměrně rozsáhlých webových stránek. Na přání klienta web programoval Matosoft.

 

Zobrazit web

Firemní profil

Profil společnosti je zde takovou offline verzí webových stránek, kde zjistíte historii firmy, služby, které nabízí a také kontakty pro spojení se s firmou. Na schůzce tak za sebou necháte informace, ke kterým je možné se vrátit. Hojně je využíváme například na veletrzích.

Piktogramy neboli produktová loga

Smyslem piktogramů bylo rychle a stručně vystihnout jednotlivé služby a hlavně oddělit produktové řady. Jsou to tedy taková jednoduchá produktová loga. Každou službu doprovází jedinečný piktogram s předdefinovanou barvou, díky které se odliší od ostatních nabízených služeb. Z piktogramů se skládají celé vizuály, které slouží ke komunikaci částí i společnosti jako celku.

Jednotlivé části společnosti pak tvoří harmonický celek.

Další reference