Právnická fakulta UP

Pro Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci jsme navrhli neotřelý vizuální styl pro propagaci fakulty za hranicemi naší republiky.

Právnická fakulta je třetí nejstarší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a druhou nejstarší právnickou fakultou v České republice z hlediska původního založení. I proto jsme rádi, že do nás vložili důvěru v tvorbě fresh vizuálního konceptu, kterým by přilákala zahraniční studenty práv do Olomouce. Hlavními výstupy byla brožura a webové stránky.

Od wireframu k brožuře

 

Než se dostaneme k samotnému návrhu brožury, musíme důkladně projít a učesat podklady. Texty a fotky umístěné do drátěného modelu brožury od klienta důkladně zkonzultujeme s klientem a doporučíme klientovi případné změny ve vztahu k designu a celkovému pojetí publikace. Jakmile je rozložení brožury schválené, pustíme se do vizuálního návrhu – v tomto případě hrají prim atraktivní barvy a gradienty v kombinaci s originálním copywritingem založeným na záměně slov „love“ a „law“ v klasických hudebních hitech napříč dekádami.

 

Barevnost a typografie

Naši designeři navrhli kombinaci hlavních barev v paletě, která se pohybuje kolem definované barvy Právnické fakulty (lila). Ve vizuálním stylu je doplněna o kontrastní tyrkysovou a dílčími barevnými přechody. Charakteristická barevnost je dále doplněna o výraznou typografii podporující ideu kampaně.

Vše pro zahraničního studenta na jednom místě

Brožura kromě informačních textů a velkoformátových fotografií obsahuje například ručně kreslené piktogramy a mapy, které vychází z reálných podkladů. Zahraniční studenti se tak lehce podle map mohou pohybovat městem a orientovat se podle ilustrací dominant Olomouce.

40

stran

14

songů v playlistu dostupného na Spotify

6

ručně zpracovaných map

All you need is webovky

Dalším stěžejním materiálem byly webové stránky, které odráží vizuální styl použitý v brožuře. Na webu se zobrazují nejaktuálnější informace pro zahraniční studenty, které se často mění, proto jsme webové stránky postavili na jednoduchém administračním systému, skrze který si dokáže klient texty či fotografie měnit bez našeho zásahu.

 

Zahraniční studenti, vítejte v Olomouci!

Právnická fakulta po naší práci drží v rukou silný offline nástroj v podobě brožury a stejně tak efektivní webové stránky, které zapůsobí na potenciální zahraniční uchazeče o studium práv v Olomouci nejen svou informační hodnotou, ale také pocitem, že v studovat v Olomouci bude pestrý zážitek!

 

Zkontrolovat web

Fotogalerie

Chtěli byste se s námi pustit do vašeho projektu?

Napište nám

Reference