19. 4. 2022

Co zahrnuje logo a vizuální styl společnosti?

Mít logo už dnes nestačí. Přečtěte si, co patří k logu a co obsahuje vizuální styl.

Logotyp (logo včetně názvu značky)

Grafické ztvárnení značky obsahující i její název. V opačném případe se jedná pouze o logo. Použití logotypu je definováno v logomanuálu.

Ochranná známka (registrace)

Účinná ochrana značky před zneužitím (například napodobením konkurencí). 

Claim (slogan)

Měl by být krátký a snadno zapamatovatelný. Může se objevit v logotypu či samostatně v propagačních materiálech.

Rozpaly (prostrkání)

Zarovnání písmen tak, aby mezi sebou vytvářela opticky stejné mezery, a logotyp byl tak vyvážený.

Barevnost

Každá barva má svou symboliku, proto je její vhodný výběr zásadní při tvorbě vizuální identity. Definujeme tiskové (CMYK), přímé (Pantone/Oracal) a digitální (RGB) barvy.

Logo (znak/symbol)

V podstatě zkrácená verze logotypu, která ho muže částečně zastupovat. Mělo by být jednoduché a snadno zapamatovatelné. Velké společnosti používají často samotný symbol díky jejich rozpoznatelnosti (např. Nike, Apple apod.). Logo muže být součástí logotypu a nebo může být použito zvlášť (viz. logo Rency). Jsou

různé způsoby tvorby loga, od stylizace písmen po piktografické vizuální zkratky.

Vizuální styl

Kromě loga definuje vizuální komunikaci společnosti také vizuální styl. Ten obecně definujeme jako tvorbu vizuálně atraktivního konceptu za použití ilustrací, fotografií, barev, typografie, sjednocení do ucelené prezentace a vytvoření nové sady grafických prvků. Na rozdíl od logotypu více kopíruje aktuální trendy a v dnešní době, která je přesycená reklamními sdělení dopomáhá ke snadné rozpoznatelnosti klienta v rámci konkurenčního prostředí.

Grafické prvky

Vychází z charakteristických tvarů loga či písma, které je možné vidět v pouhém detailu. Může se jednat o piktogramy, ilustrace, patterny či jiné grafické elementy. Dotváří celý vizuální styl.

Piktogramy

Pomocí grafické zkratky jsou vytvořeny ideogramy, které lze dobře využít pro webové ikony či infografiku. Vycházejí z tvarosloví písma či loga.

Písmo

Nedílnou součástí vizuálního stylu včetně barev a grafických prvků je především písmo. Typografie má pak vliv na estetické vnímání celé identity. Definuje se zpravidla písmo „hlavní“, „doplňkové“ a „alternativní“, a to v několika jeho řezech.

Ilustrace

Pro složitější sdělení funguje výborně ilustrace. Ať už pro infografiku či pouze dokres celého vizuálu.

Grafické aplikace

Vizuální styl aplikovaný na konkrétní média od tiskovin po online rozhraní či merch. To, jakým způsobem se vizuální styl promítne do jednotlivých aplikací definuje Design manuál.

Ukázky

Další podobné články