Pracujeme ve znamení funkce a designu

Máme za sebou 10 let fungování a stovky realizovaných projektů. Pracujeme pro velké developery, startupy, mezinárodní korporáty i lokální výrobce. Jsme sehraný tým a spolupracují s námi desítky externích odborníků od programátorů, přes fotografy, až po architekty a tiskaře. 

 

Za pomocí designu a kreativity vytváříme vysokou přidanou hodnotu firem a tím zvyšujeme její zisk.

Rovnáme chaos do polic

Správná vizuální prezentace firmy začíná u prvního kontaktu člověka se značkou a končí neodmyslitelně v jeho paměti. Naší prací je projít všechny výstupy firem a vytvořit komplexní systém, jakým se firma prezentuje. Za roky práce pro různorodé klienty jsme si vytvořili design proces, kterým provedeme firmu a zároveň zohledníme všechny její unikátní vlastnosti a formu, jakou firma komunikuje. 

 

Není důležité, jestli chcete prodávat zboží, služby či nabírat nové zaměstnance. Ve všech případech vám to, jak vaše firma vypadá, může pomoct nebo uškodit. My se staráme o to, aby vaše značka budila reakce, stala se zapamatovatelnou a vaše prezentace byla pomocníkem v dalším růstu firmy.

Stejně jako stůl, i my se opíráme o 4 nohy

 

Kreativita

Koření naší práce a nezbytná součást našeho poslání. Umožňuje nám myslet ,,out of the box” a přicházet s novými přístupy a tvůrčími řešeními nastavených cílů. Vycházíme ze zkušeností získaných na předchozích realizacích i vlastních projektech.

Design

Design je o estetice, ale i o funkci. Je o tom, jak funguje prezentace firmy na její zákazníky, obchodní partnery a zaměstnance. Prokazatelně zvyšuje hodnotu výrobků i služeb, a tím i dlouhodobý zisk.

Vedení projektů

Kreativita je obvykle spojena s chaosem. Díky dlouhodobé práci na našich interních procesech máme skutečně zvládnuté postupy a dodržujeme stanovené termíny. K řízení projektů využíváme nespočet nástrojů.

Prostředí

Věříme, že kooperace je efektivnější než konkurence, a tak jsme vytvořili unikátní prostor, jehož jsme volnou součástí. V Olomouci jsme vybudovali kreativně-technologické centrum Vault 42, kde rozvíjíme i předáváme naše dovednosti.

Co nejčastěji vytváříme pro naše klienty?

Brand / rebrand

V dnešní době se firma musí umět prezentovat na internetu i mimo něj. Právě aplikace pro tyto dva světy vždy kombinujeme tak, aby vznikla ucelená a nadčasová vizuální identita klienta, která je investicí na dlouhé roky. Podle nastavených cílů a charakteru produktu či služby volíme nástroje. Pohybujeme se volně mezi oběma světy, tedy tím skutečným a virtuálním.

 

Zobrazit ukázky

 

 

Web

Mít dobrý web je posledních deset let nutnost. Web je jako vaše sídlo firmy. Lidé se na něj dostanou z různých míst a z různých důvodů. Vždy by měl ale primárně poskytnou všechny hledané odpovědi poutavou a vizuálně odlišnou formou. Naše weby jsou plně administrovatelné, vysoce variabilní a plně responzivní. Tak, aby se návštěvník nikdy neztratil.

 

Zobrazit ukázky

Kreativní koncepty

Klienti za námi chodí s konkrétní představou toho, co bychom pro ně měli vytvořit, ale stejně často pouze s abstraktní myšlenkou či nápadem. Naší prací pak je vytvořit kreativní koncept, rozdělit jej do dílčích úkolů a nastavit harmonogram a rozpočet. Takto vznikl například stánek s virtuální realitou na veletrh, koncept putování po regionech Itálie pro velkou restaurace, základní kámen vytištěný na 3D tiskárně či vzorkovník kabelů z exkluzivních materiálů.

 

Zobrazit ukázky

Naše galerie

K naší práci využíváme procesu Design Thinking

Design Thinking je přístup zaměřený na inovaci produktů, služeb i procesů. Vyvinuli ho američtí designéři ze Stanfordu, kteří začali své metody uplatňovat výrazně nad rámec užitého designu, a to právě na inovace výrobků, služeb, procesů, i celých obchodních modelů.

Řekli jsme toho o sobě už hodně, ale není nad osobní zkušenost. Pokud vás zajímá, jak skutečně pracujeme nebo v čem vám konkrétně můžeme pomoci a přinést skutečné výsledky, ozvěte se nám.