Piktogramy velice často zdobí vizuální identity nebo webové stránky. Díky nim bez nutnosti složitého vysvětlování víte, co ikona sděluje. Projekt je pak lépe pochopitelný, živý a má zábavnější nádech.

 

Rozměr:

Rozměry piktogramů mohou být různé, standardně však volíme rozměr 120 x 120 mm.

Postup přípravy

 

Skicování pro vyjádření základní linky a obsahu

 

 

Převod do křivek v digitálním prostředí

 

 

Vytvoření celé sady piktogramů s jednotnou linkou a tvaroslovím

 

Jaké využití mají piktogramy?

Nejčastěji se využívají ke značení míst nebo k vyjádření instrukcí a pro upoutání pozornosti.

 

Specifikace

Piktogramy jsou jednoduché stylizované obrázky používané pro vizuální komunikaci. Používají se místo textového popisu, aby jim rozuměly i děti, které ještě neumějí číst, a lidé mluvící jinými jazyky. Nespornou výhodou je jejich grafická jednoduchost – často černobílé nebo dvoubarevné provedení je snadno kopírovatelné a čitelné i na větší vzdálenosti.

Realizace