Rency / Případová studie: ČMBA
Awwwards
Menu
Case Study

Vizuální identita
bezpečnostní firmy ČMBA

Základní tvar loga odkazuje k důležitým složkám firmy, kde se prolínají symboly kruhu, lidí a trasování. Rovněž symbolizuje pospolitost, bezpečí a lidskost. Nové logo jsme se snažili co nejvíce zjednodušit a přiblížit původní myšlence. Vznikl nám symbol spolu s čistou typografií, který je aplikovatelný v celém vizuálním stylu.

Kruh

Všeobecně známý symbol ochrany, pospolitosti, komunity

Trasy

Pohyb lidí, tracking 

Lidé

Postavy symbolizují jednotlivé body, seskupené do jedné velké společnosti

Logotyp je tvořen písmem s ostrými hranami, stejně tak kruhový piktogram. Drobné tečky lze přebarvovat dle jednotlivých firemních segmentů.

Po schválení variant logotypu a vizuálního stylu následoval návrh všech aplikací, které společnost využívá.

Vizuální styl

Celý vizuální styl společnosti jsme zpracovali do manuálu, se kterým neustále pracujeme a pomáhá nám při tvorbě dalších aplikací. Manuál zahrnuje všechny varianty loga, kombinace barev, definici písma a dílčí aplikace jako například razítko nebo e-mailový podpis. Nechte se provést vybranými ukázkami aplikací, které jsme pro ČMBA zpracovali.

Vizitky

Design vizitek využívá několik verzí loga. Na přední straně můžete vidět horizontální logotyp a zadní strana vizitky používá natočený prvek vizuálu. 

Pozvánky 

Pozvánky sloužily k odhalení logotypu a celého vizuálního stylu společnosti. Původně byly vytvořeny pro interní oslavu firmy, ale jsou připraveny k využití na další akce a eventy. 

Šanony

Jelikož základem kvalitní firmy je pořádek, vytvořili jsme společnosti ČMBA i šanony pro administraci dokumentů. Organizaci a přehled jsme tak posunuli o level výš.

Netradiční aplikace

Mezi další aplikace, které jsme pro ČMBA vytvořili, patří také polepy na různé druhy aut, jmenovky použité na popis kanceláří nebo plyšový maskot ČeMBA, který nese titul nejroztomilejší aplikace pro rok 2020.

Facebook

S ČMBA také pracujeme na návazných krocích propagace značky a firmy. Staráme se například o sociální sítě, kde klademe důraz na silné stránky společnosti, především na prezentaci jejich pracovníků, služeb a firemních úspěchů.

Ing. Martina Bílková
a Jiří Gnojek

Jednatelé ČMBA

Na společnost Rency jsme narazili na základě doporučení a to se taky potvrdilo beze zbytku. Jejich práce a nasazení vytvořila pro naši společnost zcela novou identitu, na kterou jsme nejdříve úplně nebyli připraveni, ale z reakcí našich pracovníků a klientů můžeme jednoznačně uznat, že to bylo skvělé rozhodnutí. Máme svěží a moderní identitu, o kterou se nyní opíráme jako o značku, a která má úroveň. Na společnosti Rency nejvíce oceňujeme nasazení, rychlost, přizpůsobivost a ochotu naslouchat potřebám klienta. Až narazíte na lidi z Rency, držte se jich... jsou to odborníci.

Velmi nás těší, že nás ČMBA oslovila s pomocí nastavit celý vizuální styl firmy. Ukázalo se, že k sobě máme velmi blízko a i po několika měsících spolupráce přicházíme na další nápady, jak firmu posunout dopředu.

Za tým Rency
Ing. Jakub Wittka

← Předchozí
Zdravá generace do škol
Další →
Nový Svět plodů