Development


Šantovka District

Šantovka District je největší developerský projekt, na kterém máme možnost se podílet. V Olomouci vznikne celá nová čtvrť s náměstím, nákupním centrem, bytovou výstavbou a dalšími budovami.

 

 

Popis spolupráce

  • naming
  • nový logotyp
  • vizuální styl
  • navigační systém
  • grafické a prezentační aplikace
  • produkce tiskovin

Variabilita je klíč

 

Se skupinou Redstone Real Estate spolupracujeme již mnoho let a je nám ctí, že jsme pro ni mohli navrhnout branding nové čtvrti (Šantovka District) a spolupracovat i na pojmenování jednotlivých částí. Jde nám především o ucelený systém, který má napomoct široké veřejnosti se v Districtu orientovat a využít naplno jeho potenciál.

Hlavní důraz jsme kladli na variabilitu konceptu. Ačkoliv jsou dnes již známe jednotlivé části celé čtvrti, v době příprav tomu tak nebylo a také je pravděpodobné, že se projekt změní či rozšíří. Proto jsme vytvořili systém značek (zatím nezveřejněno), které jsou jednoduše připravitelné a modifikovatelné pro jakékoliv další využití.

Logo musí fungovat ve všech situacích a na všech materiálech. Proto vždy navrhujeme více variant (na výšku, šířku, se symbolem, typografické apod.), abychom z každé situace, kde se objeví, získali maximum.

Představení
projektu

 

Naproti stávajícího obchodně společenského centra na druhém břehu Mlýnského potoka vznikne celá řada nových budov a veřejných prostranství, přívětivý městský prostor s širokou škálou funkcí. Území je propojené s Galerií Šantovka lávkami přes Mlýnský potok, dotvoří tak lokalitu Šantovka v ucelenou městskou čtvrť Šantovka District.  Náměstí jako ústřední veřejné prostranství doplňuje síť ulic s živým parterem. Otevřené fasády budov budou zvát do unikátní hlavní zastřešené ulice s možností celoročního provozu bez ohledu na počasí. Více na webu developera.

3

hektary zastavěné plochy

20 000

m2 pronajímatelné plochy

3

miliardy investice

Vizualizace
projektu

Výstupy neboli
aplikace

Jakmile máme navržený a schválený koncept, pouštíme se do tzv. aplikací. To jsou hmatatelné výstupy naší práce. Od polepů vozidel, přes sociální sítě až po vlajky a reklamní předměty. Nikdy nenavrhujeme věci, které firma nevyužije, ale jen ty, které si sama nadefinuje v seznamu potřeb ještě před zahájením spolupráce.

 

Tisková konference

Dne 26.10.2023 proběhla v Galerii Šantovka tisková konference, kde došlo k představení celého projektu a dílčích částí našeho vizuálu za účasti britského architekta Roberta Bishopa z ateliéru StudioN a architekta Martina Krupauera z ateliéru A8000. O projektu si můžete přečíst například zde.

“Šantovka District je unikátní projekt inspirovaný mimo jiné zahraničními koncepty, nadčasovými prvky a současnými trendy v oblasti architektury a volného času s ohledem na generace X, Y, Z. Jsme rádi, že se týmu RENCY podařilo zachytit všechny výše zmíněné aspekty a propsat je do vizuální podoby, která si klade za cíl, stejně jako celý projekt, reprezentovat kvalitu, smysl pro detail, přesah a ještě větší propojení s centrem města Olomouc.”

 

 

PhDr. Kristýna Navrátilová
Vedoucí marketingu / Head of marketing

Případová studie je ve fázi počátečních ukázek. Velmi respektujeme právo klienta na přednostní uveřejnění, proto jsou ve studii ukázány pouze ty výstupy, které již byly klientem zveřejněny a studie bude postupně doplňována do konečného rozsahu spolupráce.

 

V prezentaci jsou použity fotografie z archivu RedstoneOlomoucký deník.

 

 

Chtěli byste silnou značku pro váš
developerský projekt?

 

Napište nám

Další projekty